numeryczne

Encyklopedia PWN

kalkulator
[łac.],
urządzenie elektroniczne służące do prostych obliczeń, zwykle wyposażone w klawiaturę numeryczną i wyświetlacz do prezentacji wyników;
urzędowy, jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o obiektach katastralnych, tj. gruntach oraz budynkach i lokalach.
klawiatura
[niem. < łac. clavis ‘klucz’],
inform. urządzenie peryferyjne do wprowadzania danych tekstowych do komputera;
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
koordynatograf
[łac.-gr.],
przyrząd mech.-opt. służący do nanoszenia na różne podłoża rysunku umiejscowionego wg określonych punktów koordynacyjnych (np. współrzędnych w określonym układzie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia