klawiatura
 
Encyklopedia PWN
klawiatura
[niem. < łac. clavis ‘klucz’],
inform. urządzenie peryferyjne do wprowadzania danych tekstowych do komputera;
zawiera klawisze: z literami, cyframi, znakami interpunkcyjnymi, zwykle też klawisze specjalne (Shift, Alt, Ctrl) modyfikujące znaczenie innych klawiszy, nawigacyjne — do sterowania kursorem, funkcyjne — o znaczeniu zależnym od wykonywanego programu, oraz dodatkową k. numeryczną. Gdy k. stanowi część terminala, do komputera są przesyłane kody znaków (np. ASCII) odpowiadających naciskanym klawiszom; w wypadku k. podłączanych bezpośrednio, do komputera jest przesyłany numer naciśniętego lub zwolnionego klawisza, a kod znaku jest określany przez system operacyjny, co pozwala na programową zmianę znaczenia klawiszy. Układ klawiszy na k. jest wzorowany na maszynie do pisania; najczęściej stosuje się układ QWERTY (od pierwszych znaków w górnym rzędzie klawiszy literowych) lub QWERTZ (gł. w Europie); w Polsce stosuje się 2 układy k.: maszynistki oraz programisty, różniące się sposobem uzyskiwania pol. znaków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia