koordynatograf
 
Encyklopedia PWN
koordynatograf
[łac.-gr.],
przyrząd mech.-opt. służący do nanoszenia na różne podłoża rysunku umiejscowionego wg określonych punktów koordynacyjnych (np. współrzędnych w określonym układzie);
wykorzystywany np. w geodezji do nanoszenia punktów o określonych współrz. geogr. na pierworys mapy lub mapę wykonaną w jednolitym prostokątnym układzie współrz.; k. automatyczny — stosowany w fotogrametrii do przekształcania mapy z postaci numerycznej (cyfrowej) na postać graficzną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia