generator liczb losowych
 
Encyklopedia PWN
generator liczb losowych,
program komputerowy do tworzenia liczb losowych (właściwie liczby otrzymywane z generatora liczb losowych nie są w pełni losowe, bo powstają według określonego przepisu — nazywa się je czasem liczbami pseudolosowymi — jednak w praktyce spełniają funkcję losowych).
Generatory liczb losowych są używane w programach symulacyjnych (symulacja komputerowa) i w technikach całkowania numerycznego (Monte Carlo metody). Zaletą ich stosowania jest nie tylko szybkość tworzenia liczb losowych, ale także możliwość powtarzania dokładnie takiego samego przebiegu zjawiska losowego. Przy konstruowaniu generatora liczb losowych najczęściej korzysta się ze wzoru: xn + 1 = (axn + c) mod m (n ≥ 0), w którym konkretne wartości x0 ≥ 0, a ≥ 0, c ≥ 0 i m (m > x0, m > a, m > c) określają pewien ciąg liczbowy; o ile wartości x0, a, cm są odpowiednio dobrane, to liczby postaci yn = xn/m można traktować jak liczby losowe o rozkładzie jednostajnym w przedziale (0, 1). Niektóre języki programowania, np. Pascal, mają standardową funkcję realizującą tego rodzaju generatory. Generator liczb losowych dla innych rozkładów prawdopodobieństwa otrzymuje się z tego samego podstawowego generatora, np. liczby losowe zn o rozkładzie wykładniczym (z parametrem λ) można otrzymać ze wzoru .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia