Gross Dietmar
 
Encyklopedia PWN
Gross Dietmar, ur. 4 III 1941,
mechanik niem.;
od 1976 w Uniwersytecie Techn. w Darmstadt, profesor; od 2005 członek PAN; prace w dziedzinie nowoczesnych materiałów i konstrukcji; zajmuje się gł. modelowaniem numerycznych procesów zniszczenia różnorodnych materiałów pod wpływem obciążeń; m.in. podał mat. opis rozchodzenia się szczelin krzywoliniowych, metody wyznaczania dynamicznych współczynników intensywności naprężeń, oprac. modele rozpraszania i tłumienia fal przy przejściu przez materiał z mikroszczelinami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia