cieczą immersyjną

Encyklopedia PWN

umieszczana między obiektywem mikroskopu a przedmiotem przezroczysta ciecz (np. olejek cedrowy) o odpowiednio dobranym współczynniku załamania światła;
immersja
[łac. immersio ‘zanurzenie’],
wypełnienie przestrzeni między przedmiotem a obiektywem mikroskopu przezroczystą cieczą, zw. cieczą immersyjną (np. olejkiem cedrowym), o współczynniku załamania zbliżonym do współczynnika załamania szkła soczewki obiektywu;
mikroskop akustyczny, ang. Scanning Acoustic Microscope (SAM),
przyrząd do otrzymywania powiększonych obrazów struktury ośrodka sprężystego za pomocą fal ultradźwiękowych o bardzo dużych częst. (do kilku GHz);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia