niejednorodnych

Encyklopedia PWN

mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
zespoły komórek w roślinie wyróżnione ze względu na strukturę i funkcję, położenie i pochodzenie;
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
termin wprowadzony 1968 przez I. Prigogine’a na określenie spontanicznego porządkowania się układów termodynamicznych dalekich od stanu równowagi, w celu odróżnienia od struktur występujących w równowadze termodynamicznej, np. kryształów.
ETC, ang. Electronic Traction Control,
techn. elektroniczny system sterowania napędem zapobiegający poślizgowi kół napędowych samochodu podczas ruszania, przyspieszania, a także przy jeździe na zakrętach oraz po niejednorodnych nawierzchniach;
filtracja
[łac.],
filtrowanie,
techn., chem. proces mech. rozdzielania układów niejednorodnych — zawiesin cząstek stałych w cieczach oraz aerozoli (cząstek ciała stałego lub cieczy rozproszonych w gazie), polegający na oddzieleniu fazy rozproszonej (cząstek) od fazy ciągłej (cieczy lub gazu) podczas przepływu przez porowatą przegrodę filtracyjną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia