neoklasycznemu

Encyklopedia PWN

jeden z 3 głównych nurtów ekonomii neoklasycznej (oprócz szkoły lozańskiej i szkoły austriackiej);
twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, literackim oraz w dialektach, która powstawała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajętych przez Arabów w wyniku podbojów.
Arrow
[ạ̈rəu]
Kenneth Joseph Wymowa, ur. 23 VIII 1921, Nowy Jork, zm. 21 II 2017, Palo Alto (Kalifornia),
ekonomista amerykański; przedstawiciel matematycznej szkoły neoklasycznej i nowej ekonomii dobrobytu.
austriacka szkoła w ekonomii, psychologiczna szkoła w ekonomii,
jeden z 3 głównych nurtów w ekonomii neoklasycznej (obok szkoły lozańskiej i anglo-amerykańskiej);
Brahms
[bra:ms]
Johannes Wymowa, ur. 7 V 1833, Hamburg, zm. 3 IV 1897, Wiedeń,
niemiecki kompozytor, pianista i dyrygent, przedstawiciel muzyki późnego romantyzmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia