neoklasycznemu

Encyklopedia PWN

ekon. kierunek myśli ekonomicznej powstały w latach 90. XIX w. w USA w opozycji do neoklasycznej szkoły w ekonomii; jego rozkwit przypadł na lata 20. XX w.
ekon. w neoklasycznej teorii produkcji krzywa jednakowego kosztu — zbiór kombinacji nakładów pracy i kapitału o jednakowym koszcie dla przedsiębiorcy;
izokwanta
[gr.-łac.],
ekon. w neoklasycznej teorii produkcji krzywa jednakowego produktu — zbiór kombinacji nakładów kapitału i pracy dający tę samą wielkość produkcji;
Jevons
[dżewnz]
William Stanley, ur. 1 IX 1835, Liverpool, zm. 13 VIII 1882, Bexhill k. Hastings,
brytyjski ekonomista i statystyk;
ekon. popytowa teoria dochodu narodowego, w której dominującą rolę odgrywają wydatki inwestycyjne.
szkoła i pierwszy system nauki ekonomii wyjaśniający istotę i zasady działania obiektywnych praw ekonomicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia