izokwanta
 
Encyklopedia PWN
izokwanta
[gr.-łac.],
ekon. w neoklasycznej teorii produkcji krzywa jednakowego produktu — zbiór kombinacji nakładów kapitału i pracy dający tę samą wielkość produkcji;
nachylenie izokwanty, czyli krańcowa stopa technicznej substytucji czynników produkcji, pokazuje proporcję, w jakiej czynniki produkcji mogą się zastępować, by uzyskać ten sam efekt produkcyjny; punkt styczności izokoszty z izokwantą wyznacza równowagę przedsiębiorstwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia