nadprzyrodzone

Encyklopedia PWN

Pu Songling, ur. 1640, Shandong, zm. 1715, tamże,
pisarz chiński;
zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej jako relacja człowieka do sacrum.
siła życiowa, łac. vis vitalis,
określenie nadprzyrodzonego, niematerialnego czynnika, który podtrzymuje procesy zachodzące w organizmach żywych;
poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
supranaturalizm
[łac. supra ‘nad’, naturalis ‘przyrodzony’, ‘naturalny’],
ogólna nazwa doktryn przyjmujących istnienie świata nadprzyrodzonego i uznających jego odmienność od świata przyrody.
tapas
[sanskr., ‘gorąco’, ‘żar’],
w kulturze indyjskiej asceza, żar umartwień;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia