nadprzyrodzone

Encyklopedia PWN

antropomorfizm
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, morphḗ ‘kształt’],
religiozn. wyobrażanie bóstw i bytów nadprzyrodzonych na podobieństwo ludzkie;
cykl utworów znanych w licznych wersjach językowych i różnorodnych opracowaniach literackich;
w znaczeniu węższym doktryna św. Augustyna; w szerszym — ogólna nazwa kierunków filozoficznych i teologicznych nawiązujących do tej doktryny;
autarkia
[gr. autárkeia ‘samowystarczalność’, ‘niezależność’, ‘wolność wewnętrzna’],
pogląd etyczny prezentowany w starożytności przez cyników i stoików, wyrażający dążenie do szczęścia na drodze uniezależnienia się od świata zewnętrznego;
awatara
[sanskr. avatāra ‘zstąpienie’, ‘zejście’],
mit. ind. wcielenie, inkarnacja bóstwa, które zstępuje do świata śmiertelnych w postaci zwierzęcej, ludzkiej lub hybrydalnej, wyposażone w nadprzyrodzoną moc, przywracające ład świata, ilekroć zostanie on zachwiany;
bhanga, sanskr. bhaṅgā,
środek halucynogenny przygotowywany z liści konopi indyjskich (Cannabis sativa), jednej z roślin uważanych za ziemski przybytek Śiwy;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia