murowa

Encyklopedia PWN

całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, na wyspie Wolin, nad Dziwną i Zalewem Szczecińskim.
m. powiatowe w województwie lubuskim, na Wysoczyźnie Leszczyńskiej.
Xi’an, Si-an,
m. w środkowych Chinach, w dolinie rz. Wei He (dopływ Huang He); ośrodek adm. prow. Shaanxi.
Zachwatowicz Jan, ur. 4 III 1900, Gatczyna k. Petersburga, zm. 18 VIII 1983, Warszawa,
ojciec Krystyny, architekt, historyk architektury, konserwator;
arch. warowna budowla mieszkalna, przeważnie murowana, stanowiąca zwykle kompleks architektoniczny złożony z jednego lub dwóch pierścieni murów zwieńczonych blankami, z basztami w narożach i wieżą bramną, często z barbakanem i zwodzonym mostem nad fosą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia