murowa

Encyklopedia PWN

Villach
[fı̣lach],
m. w południowej Austrii, w kraju związkowym Karyntia, u podnóża Alp Gailtalskich, przy ujściu rz. Gail do Drawy.
Wadżda, Wajdah, fr. Oujda, dawniej Udżda,
m. w północno-wschodnim Maroku, w pobliżu granicy z Algierią, na północnym stoku Atlasu Tellskiego.
Wanadzor, Vanadzor, do 1935 Karaklis, do 1991 Kirowakan,
m. w północnej Armenii, w śródgórskiej kotlinie Małego Kaukazu, na wys. 1350 m, przy połączeniu rzek Pambak, Wanadzoriget i Tandzut (dorzecze Kury);
Weje, Veii, , Veio, ob. Portonaccio,
w staroż. jedno z najpotężniejszych miast etruskich, ob. w środkowych Włoszech, w regionie Lacjum, ok. 20 km na północ od Rzymu;
m. w północnej Austrii, w kraju związkowym Górna Austria, nad rz. Traun (dopływ Dunaju).
Wielki Presław, do 1993 Presław,
m. we wschodniej Bułgarii, w obwodzie Szumen, u stóp Presławskiej Płaniny, nad rz. Golama Kamczija, 18 km na południowy zachód od m. Szumen.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia