mieszanym

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, na obszarze Garbu Gielniowskiego, nad Kamienną i Zalewem Bliżyńskim, na północnym skraju Puszczy Świętokrzyskiej;
chór
[gr. chorós],
muz.:
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
Indyjski, Ocean, ang. Indian Ocean,
ocean między Afryką, Azją, Australią i Antarktydą, w większości na półkuli południowej;
ekol. podział jezior na typy według różnych kryteriów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia