mieszanym

Encyklopedia PWN

czaszkowe nerwy, nerwy mózgowe,
pary (prawy i lewy) nerwów wychodzące z odpowiednich części mózgu kręgowców;
układ elektroniczny, w którym zachodzi proces mieszania 2 sygnałów elektr. o różnych częst. (przemiana częstotliwości).
beri-beri
[syngaleskie],
jedna z awitaminoz, choroba spowodowana niedoborem wit. B1 (tiaminy);
Besold
[ḅ:zolt]
Christoph, ur. 22 IX 1577, Tybinga, zm. 15 IX 1638, Ingolstadt,
niem. prawnik, historyk i myśliciel polityczny;
Białowieska, Puszcza, białorus. Białawieżskaja puszcza, Bielaviežskaja pušča, ros. Biełowieżskaja puszcza, Belovežskaja pušča,
naturalny kompleks leśny w Polsce w południowo-wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu głównie Narwi i Jasiołdy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia