mianowanych

Encyklopedia PWN

nominacja
[łac.],
mianowanie,
w polskim prawie pracy akt adm., na którego mocy zostaje nawiązany pracowniczy stosunek pracy w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem pracy, uregulowany odrębnymi przepisami (pragmatykami służbowymi), oznaczający przyjęcie do służby i upoważnienie do działania w jej ramach w określonym zakresie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia