Fidżi. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Fidżi. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1997 Fidżi jest republiką, z prezydentem, wybieranym na 5-letnią kadencję przez Wielką Radę Wodzów (70-osobowe ciało, składające się ze wszystkich dziedzicznych fidżyjskich wodzów plemiennych), jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o kadencji 5-letniej. Senat, pochodzący z nominacji, składa się z 32 członków, w tym 15 rdzennych Fidżyjczyków, mianowanych przez Wielką Radę Wodzów, pozostałych wyznacza prezydent na wniosek premiera i przywódcy opozycji. Izba Reprezentantów pochodzi z wyborów powszechnych i liczy 71 deputowanych; obowiązują limity liczby mandatów dla poszczególnych grup etnicznych. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i rząd, odpowiedzialnego przed Izbą Reprezentantów, na którego czele stoi premier mianowany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia