Kajmany. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kajmany. Ustrój polityczny.
Kajmany są terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Obowiązuje konstytucja z 1959, zmieniana m.in. 1972 i 1991. Wyspami zarządza gubernator, mianowany przez monarchę brytyjskiego. Władza ustawodawcza w sprawach lokalnych należy do Zgromadzenia Ustawodawczego o kadencji 4-letniej (15 członków z wyboru, 4 mianuje gubernator). Władzę wykonawcza należy do Rady Wykonawczej, częściowo mianowanej przez gubernatora, który też jej przewodniczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia