Kajmany. Historia
 
Encyklopedia PWN
Kajmany. Historia.
Wyspy odkryte 1503 przez K. Kolumba w czasie jego 4. podróży do Ameryki; nazwane od licznie żyjących tam krokodyli. Początkowo bezludne i trudno dostępne ze względu na rafy, wkrótce znalazły się pod kontrolą piratów. W 1670 na mocy traktatu madryckiego stały się, wspólnie z Jamajką, kolonią brytyjską (w XVIII w. stałe osadnictwo). Źródłem dochodów, oprócz uprawy bawełny, było rybołówstwo i eksport żółwiego mięsa; mieszkańcy słynęli jako znakomici marynarze. W 1863–1962 Kajmany były częścią Jamajki; 1959 otrzymały autonomię, a 1962 status odrębnej kolonii. Reformy podatkowe z lat 60. umożliwiły gwałtowny rozwój sieci banków i towarzystw ubezpieczeniowych, co uczyniło z Kajmanów „raj podatkowy” i jedno z największych centrów bankowych świata.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia