Gabon. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Gabon. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 (nowelizacje 1994 i 1997) Gabon jest republiką, na czele której stoi prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na 7-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o 5-letniej kadencji, składającego się ze Zgromadzenia Narodowego (111 członków wyłanianych w wyborach powszechnych, 9 mianowanych przez prezydenta) i Senatu (91 senatorów wybieranych przez samorządy lokalne). Władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów z premierem mianowanym przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia