Gabon. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Gabon. Warunki naturalne.
Większą część powierzchni Gabonu zajmuje wyżyna rozcięta dolinami rz. Ogowe i jej dopływów, najwyżej wzniesiona w części zachodniej (Milondo, 1020 m), gdzie opada stromo ku nadbrzeżnej nizinie aluwialnej; wybrzeże z estuariami uchodzących rzek i lagunami; klimat podrównikowy wilgotny; średnia temp. miesięczna od 23–24°C w lipcu do 26–28°C w kwietniu; roczna suma opadów od 1500 mm na południowym zachodzie do 3000 mm na północnym zachodzie; pora deszczowa od października do maja; na północnym wybrzeżu ok. 130 dni z burzą w roku; gęsta sieć rzek, gł. rz. — Ogowe; naturalną szatę roślinną tworzą gł. wilgotne lasy równikowe (ok. 85% pow. kraju); na wybrzeżach lasy bagienne i namorzyny (mangrowe). Obszary chronione zajmują ok. 6% pow. kraju (m.in. Park Nar. Wonga-Wongue).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia