Gabon. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Gabon. Gospodarka.
Najbogatszy kraj Czarnej Afryki; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej wynosi 13,8 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007).
Przemysł. Podstawę gospodarki stanowi górnictwo, które wytwarza 45% (2004) PKB i daje ponad 80% wartości eksportu; wydobywa się ropę naft., gł. ze złóż podmor. koło Port-Gentil, rudy żelaza, manganu, uranu; pod względem wydobycia rud manganu Gabon zajmuje 3 miejsce na świecie i jest drugim eksporterem świat. po RPA; ponadto niewielkie wydobycie złota i diamentów. Rozwój przemysłu przetwórczego (wytwarza ok. 6% PKB), rozwinięty zwłaszcza przemysł petrochemiczny, drzewny, spoż., cementowy, włókienniczy.
Rolnictwo. Do lat 60. w gospodarce Gabonu dominowało leśnictwo; eksploatuje się cenne gat. drewna (gł. okumé, mahoń afryk.). Rolnictwo wytwarza ok. 6% PKB (nie pokrywa zapotrzebowania krajowego); grunty orne stanowią zaledwie 1% pow. kraju; uprawa: manioku, bananów plantan, trzciny cukrowej, ryżu, palmy olejowej, taro, kawy, kakaowca; powszechna gospodarka żarowa; hodowla (gł. trzody chlewnej) ograniczona z powodu występowania muchy tse-tse, niewielkie ilości drobiu, owiec i kóz. Niewielkie połowy ryb.
Transport i łączność. Do 1979 nie było linii kol., obecnie łączą port Owendo z ośrodkami wydobycia rud (dł. 814 km, 2005); dł. dróg 8,5 tys. km (2000), w tym ok. 20% utwardzonych; duże znaczenie transportu lotn. (ponad 50 publicznych i prywatnych lotnisk, w tym 3 międzynar.); żegluga śródlądowa na rz. Ogowe (spławia się nią większość pozyskiwanego drewna); gł. porty mor.: Owendo k. Libreville, Port-Gentil, Mayumba.
Handel zagraniczny. Dodatni bilans handl. — wartość eksportu 5,8 mld dol. USA, importu 1,5 mld dol. USA (2005); eksport ropy naft. i produktów naft., rud manganu i uranu, drewna; przywóz gł. maszyn i urządzeń, żywności oraz chemikaliów; handel gł. z USA, Francją, Cinami, Kamerunem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia