nominacja
 
Encyklopedia PWN
nominacja
[łac.],
mianowanie,
w polskim prawie pracy akt adm., na którego mocy zostaje nawiązany pracowniczy stosunek pracy w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem pracy, uregulowany odrębnymi przepisami (pragmatykami służbowymi), oznaczający przyjęcie do służby i upoważnienie do działania w jej ramach w określonym zakresie;
wymaga uprzedniej zgody mianowanego; mianowani są m.in.: pracownicy służby cywilnej, urzędnicy państw., sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele, nauczyciele akademiccy, pracownicy PAN, pracownicy nauk.-badawczy, kolejarze, funkcjonariusze pożarnictwa, pracownicy samorządowi; n. jest także stosowana w służbach zmilitaryzowanych (wojsko, policja, służba więzienna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia