pracownik
 
Encyklopedia PWN
pracownik,
w prawie polskim osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, nominacji, spółdzielczej umowy o pracę, umowy w celu przygotowania zawodowego;
pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat; przepisy Kodeksu pracy przewidują również możliwość zawarcia stosunku pracy przez osoby młodociane, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową, w celu przygotowania zawodowego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia