Jamajka. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Jamajka. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1962 Jamajka jest monarchią konstytucyjną, z monarchą brytyjskim jako głową państwa, reprezentowanym przez mianowanego przezeń gubernatora generalnego. Organem doradczym gubernatora jest 6-osobowa Tajna Rada, której członków mianuje on sam w porozumieniu z premierem. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu: Izba Reprezentantów (60-osobowa), o kadencji 5-letniej, wybierana w wyborach powszechnych, Senat (21-osobowy) mianowany przez gubernatora. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, odpowiedzialny przed Izbą Reprezentantów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia