Jamajka. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Jamajka. Gospodarka.
Podstawę gospodarki Jamajki od lat 50. XX w. stanowiło górnictwo (boksyty); w latach 80., wzrosło znaczenie usług, zwłaszcza turystyki; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej wynosi 4,8 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007); struktura wytwarzania PKB: usługi 61%, przemysł 34%, rolnictwo 5%.
Przemysł. Wydobycie boksytów (3. miejsce w świecie, po Australii i Gwinei), także gipsu i marmurów; przemysł spoż. (cukier, rum, wyroby tytoniowe), odzieżowy, cementowy; produkcja energii elektrycznej 6,9 mld kW·h (2002).
Rolnictwo. Ziemie uprawne zajmują 26% pow., a łąki i pastwiska — 21% pow. kraju; uprawa trzciny cukrowej, bananów, drzew cytrusowych, kawy, kakaowca, palmy kokosowej, kukurydzy, ryżu; hodowla (gł. pasterska) kóz, bydła, trzody chlewnej.
Turystyka. Duże znaczenie ma turystyka (ok. 2 mln turystów rocznie, gł. z USA, mimo zagrożenia częstymi cyklonami tropik, np. Iwan 2004) będąca gł. źródłem dochodów dewizowych (wpływy 1,6 mld dol. USA, 2003); gł. ośr. wypoczynkowe: Montego Bay i Ocho Ríos.
Transport i łączność. Sieć komunik. dobrze rozwinięta (dł. dróg kołowych 18,7 tys. km, z czego 70% utwardzonych); dł. linii kol. ok. 300 km (w większości nieużywane, poza wykorzystywanymi do transportu boksytów — ok. 100 km); gł. port mor. — Kingston; 2 międzynar. port lotnicze: w Kingston i Montego Bay. Mimo dobrze rozwiniętej, nowoczesnej sieci telefonii stacjonarnej, liczba abonentów maleje (342 tys., 2005), a rośnie liczba użytkowników tefonów komórkowych (2,2 mln, 2004).
Handel zagraniczny. Ujemny bilans handl.; wartość eksportu 1,6 mld dol. USA (2004), importu — 4,1 mld dol. USA; wywóz boksytów i tlenku glinu, wyrobów tekstylnych, cukru surowego, rumu, bananów i przetworów rolnych; import ropy naft. i jej pochodnych, żywności, maszyn, środków transportu, chemikalii; handel z USA, Kanadą, Trynidadem i Tobago, Wielką Brytanią, Holandią.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Runaway Bay, hotele (Jamajka) fot. E. Komarzyńska/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia