metalowymi

Encyklopedia PWN

najstarsza technika graficzna wypukła (grafika), także nazwa odbitki.
dyptyk
[fr. diptyque < późnołac. diptychum < gr. díptychos ‘złożony we dwoje’],
dyptych:
rodzaj broni wschodniej służący do miotania lub do walki wręcz, używany też do polowania;
ogólna nazwa zespołu kultur rozwijających się w okresie neolitu i w epoce brązu (III i II tysiąclecie p.n.e.) w basenie Morza Egejskiego.
fonograf
[gr. phōnḗ ‘głos’, ‘dźwięk’, gráphō ‘piszę’],
pierwsze urządzenie do mech. zapisywania i odtwarzania dźwięku, wynalezione 1877 i opatentowane 1888 przez Th.A. Edisona.
fotorezystor
[gr.-łac.],
fotoopornik,
rezystor półprzewodnikowy, którego rezystancja zależy od strumienia padającego nań promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu opt.);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia