metafizyce

Encyklopedia PWN

aktualizacja
[łac. actualis ‘czynny’, ‘działający’],
filoz. w realistycznej metafizyce termin określający działanie aktu istnienia (istnienie) w obrębie istoty danego bytu.
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
Bayle
[bajl]
Pierre, ur. 18 XI 1647, Carlat-Bayle (pn. Francja), zm. 28 XII 1706, Rotterdam,
fr. filozof i pisarz; prekursor racjonalistycznej filozofii okresu oświecenia.
Callahan
[kạ̈ləhən]
Harry, ur. 22 X 1912, Detroit, zm. 15 III 1999, Atlanta,
amerykański fotograf i teoretyk fotografii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia