bytowanie
 
Encyklopedia PWN
bytowanie:
1) w klasycznej filozofii bytu (metafizyce) oznacza zachowanie się (sposób bycia) bytu jako realnie istniejącej jednostki, będącej substancją (bytem samodzielnym), przypadłością (bytem niesamodzielnym), lub wytworu skomponowanego z realnych tworzyw (jako pewna struktura relacyjna); termin ten został zaproponowany przez E. Gilsona jako sposób rozumienia łac. esse, gdy występuje ono samodzielnie, czyli bez towarzyszącego mu rzeczownika, wskazującego na istotę bytu (essentia, forma, natura); w wypadku przeciwnym esse tłumaczy się jako istnienie, będące wewnętrznym aktem bytu, urealniającym całą jego strukturę; bytowanie jest więc skutkiem urealnienia przez akt istnienia wszystkich elementów strukturalnych bytu;
2) w języku potocznym bytowanie stanowi synonim pojęć: realność, istnienie, życie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia