metafizyce

Encyklopedia PWN

cogito
[łac.],
filoz. skrót sformułowania R. Descartes’a cogito ergo sum [‘myślę, więc jestem’] z Rozprawy o metodzie;
filoz. w metafizyce cokolwiek, jakikolwiek byt, którego treść formalna i materialna nie są w żaden sposób określone;
determinacja
[łac. determinatio ‘wyznaczenie granic’, ‘określenie’],
filoz. uwarunkowanie przyczynowe, ustalenie granic, określenie (np. w metafizyce określenie materii przez formę).
doksografia
[gr. dóxa ‘sąd’, ‘zdanie’, gráphō ‘piszę’],
filoz. w starożytnej Grecji referowanie poglądów filozofów poprzednich pokoleń;
racjonalne argumentacje, których celem jest uzasadnienie tezy o istnieniu Boga niezależnie od nadprzyrodzonego objawienia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia