metafizyce

Encyklopedia PWN

idealizm metafizyczny, idealizm ontologiczny,
filoz. stanowisko w metafizyce występujące w odmianie obiektywnej i subiektywnej;
filoz. w metafizyce (Arystoteles, I. Kant) jedna z kategorii przypadłościowych określających byt;
indywiduacja
[łac.],
proces wyodrębniania się z całości;
inteligencja
[łac. intelligentia ‘zdolność pojmowania’,‘rozum’],
filoz. w antropologii filozoficznej starożytności i średniowiecza oraz w nurtach nawiązujących do tych epok czynność intelektu, polegająca na aktualnym rozumieniu poznawanej rzeczy;
filoz.:
filoz.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia