mechanika precyzyjna

Encyklopedia PWN

dział techniki zajmujący się problematyką konstrukcji, wykonawstwa i eksploatacji drobnych mechanizmów (o małych wymiarach, np. zabawek elektromech., drobnego zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego) i przyrządów precyzyjnych (o małych wymiarach i precyzyjnym działaniu, np. przyrządów pomiarowych, sprzętu fot. i opt., urządzeń zegarowych) oraz nauka poświęcona tym zagadnieniom;
Stern Abraham, ur. 1769, Hrubieszów, zm. 2 II 1842, Warszawa,
polski mechanik samouk, wynalazca, myśliciel, pisarz.
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
Leonardo da Vinci
[l. da wịnczi] Wymowa,
ur. 15 IV 1452, Anchiano k. Vinci, zm. 2 V 1519, Cloux k. Amboise,
włoski artysta, teoretyk sztuki i uczony, jeden z trzech wielkich twórców renesansu włoskiego.
rodzina inżynierów mechaników, specjalistów w dziedzinie obróbki metali i konstrukcji obrabiarek;
Monachium, München Wymowa,
m. w południowych Niemczech, na Wyż. Bawarskiej, nad rz. Izarą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia