Mierzejewscy
 
Encyklopedia PWN
Mierzejewscy,
rodzina inżynierów mechaników, specjalistów w dziedzinie obróbki metali i konstrukcji obrabiarek;
Henryk, ur. 6 XI 1881, zm. 28 VI 1929, 1909–15 pracował w fabryce obrabiarek Gerlacha i Pulsta w Warszawie; od 1919 profesor Politechniki Warsz.; współorganizator (1924) Pol. Kom. Normalizacyjnego; współzałożyciel (1920) ANT; założyciel Stow. Inżynierów Mechaników Pol.; inicjator wytwarzania w Polsce precyzyjnych narzędzi pomiarowych; autor m.in. Metrologii technicznej (1924), Podstaw mechaniki ciał plastycznych (1927). Jego synowie: Czesław, ur. 22 I 1919, zm. 25 IX 1977, i Jerzy Stanisław, ur. 26 II 1922, zm. 1 II 1987, w okresie II wojny światowej działali w wytwórni klisz drukowych dla prasy podziemnej; po wojnie pracowali jako konstruktorzy w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Obrabiarek w Pruszkowie (Czesław 1947–60, Jerzy Stanisław 1952–81); 1960 Czesław został gł. konstruktorem w fabryce urządzeń mech. w Porębie. W 1958 Jerzy Stanisław skonstruował pierwszą w Europie bezdotykową frezarko-kopiarkę; był pionierem pol. obrabiarek sterowanych numerycznie i twórcą pierwszej pol. sztucznej nerki (1973); 1968 otrzymał nagrodę państw. I stopnia; autor Serwomechanizmy obrabiarek sterowanych numerycznie (1977).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia