magazyn

Encyklopedia PWN

magazyn nadawany w Telewizji Polsat;
„Ekran. Tygodnik filmowo-telewizyjny”, od numeru 3. „Ekran. Tygodniowy magazyn filmowy i telewizyjny dla dyskusyjnych klubów filmowych”, od 1990 „Ekran. Kino, TV wideo, TV sat. Magazyn ilustrowany”,
pismo film., wyd. 1957–92 w Warszawie, z inicjatywy G. Dubowskiego;
miesięcznik poświęcony muzyce jazzowej, wyd. od 1956 w Gdańsku, od 1962 w Warszawie; od 1981 pod nazwą „Magazyn Muzyczny — Jazz”; 1984 przekształcony w mies. „Magazyn Muzyczny” poświęcony gł. muzyce rockowej, ukazywał się do 1991.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
Leibovitz
[lạıbowıts]
Annie, ur. 2 X 1949, Waterbury (stan Connecticut),
amer. artystka fotograf;
Müller-Pohle
[mụ̈lər pọ:lə]
Andreas, ur. 19 VII 1951, Brunszwik,
niem. fotograf i teoretyk sztuki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia