magazyn

Encyklopedia PWN

czasopismo, najczęściej tygodnik lub miesięcznik;
audycja radiowa składająca się z mniejszych części, połączonych dowolnie, lecz wedle określonego kryterium tematycznego.
czasopismo (tygodnik, miesięcznik), w którym ilustracje stanowią istotny element zawartości, pełnią funkcje informacyjne i uatrakcyjniają lekturę.
miesięcznik, wydawany od 1992 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia