magazyn

Encyklopedia PWN

miesięcznik ilustrowany, wyd. 1974–92 w Warszawie.
kwartalnik wyd. i redagowany 1784–85 w Warszawie przez P. Świtkowskiego;
dwutygodnik Polaków na Litwie, wydawany od 1989 w Wilnie;
pierwszy i najsłynniejszy na ziemiach pol. dom mody damskiej;
tygodnik informacyjno-rozrywkowy przeznaczony dla studentów;
popularny dodatek telewizyjny o największym nakładzie w Polsce, wydawany od 1992 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia