magazyn

Encyklopedia PWN

prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
ogół druków o charakterze informacyjnym i regularnej częstotliwości ukazywania się, obejmujący wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (p. codzienna o treści ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treści ogólnej.
automatyczny manipulator współdziałający z magazynem narzędzi i obrabiarką, służący do przenoszenia narzędzi między magazynem i zespołem narzędziowym obrabiarki (wrzecionem);
linotyp
[łac. linea ‘wiersz’, gr. týpos ‘czcionka’],
dawne urządzenie do składania tekstów, składarka wierszowa;
prasa polska, po 1989 w kraju,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia