„Magazyn Literacki”
 
Encyklopedia PWN
„Magazyn Literacki”,
miesięcznik, wydawany od 1992 w Warszawie;
pismo poświęcone literaturze i rynkowi księgarskiemu, początkowo ukazywało się jako kwartalnik, następnie dwumiesięcznik (do 1998); celem „M.L.” jest dostarczanie informacji o nowościach wydawniczych i rynku księgarskim, prezentowanie najciekawszych zjawisk literackich, promowanie młodych autorów, przedstawianie sylwetek pisarzy poprzez rozmowy, recenzowanie nowości z dziedziny poezji, prozy, eseju, informowanie o prawie autorskim, faktach i wydarzeniach z życia literackiego; redaktor nacz. K. Witkowski; nakład: 1993 — 500 egz., 1999 — 5 tys. egzemplarzy. Obok wydawnictwa funkcjonuje wydawnictwo książkowe (70 tytułów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia