liniowy

Encyklopedia PWN

mat. macierz kwadratowa zbudowana z klatek Jordana;
mat. dziedzina matematyki badająca własności rozmaitych operacji na wektorach.
funkcjonał
[łac.],
mat. pierwotnie funkcja rzeczywista (lub zespolona) określona na pewnym zbiorze funkcji;
największa bitwa mor. podczas I wojny światowej;
korelacja
[łac.],
mat. wzajemne powiązanie, współzależność rozważanych zjawisk lub obiektów;
nanostruktury
[gr.-łac.],
elektron. struktury materialne składające się z elementów, których wielkość zawiera się (umownie) w granicach od kilku do kilkuset nm.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia