liczba masowa

Encyklopedia PWN

liczba wszystkich nukleonów w jądrze atomowym: A = Z + N, gdzie Z — liczba protonów, a N — liczba neutronów w jądrze;
środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
mat. jeden z modeli stosowanej teorii prawdopodobieństwa, w którym częstość występowania zdarzenia losowego o małym prawdopodobieństwie charakteryzuje się rozkładem Poissona (prawdopodobieństwa rozkłady)
miejsca, gdzie okupanci niem. w czasie II wojny światowej (1939–45) dokonywali masowych egzekucji
obsługi masowej teoria, teoria kolejek,
dział matematyki stosowanej.
atom
[gr. átomos ‘niepodzielny’],
fiz. najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia