liczb małych prawo
 
Encyklopedia PWN
liczb małych prawo,
mat. jeden z modeli stosowanej teorii prawdopodobieństwa, w którym częstość występowania zdarzenia losowego o małym prawdopodobieństwie charakteryzuje się rozkładem Poissona (prawdopodobieństwa rozkłady)
za pomocą tego rodzaju modeli opisuje się rozpad promieniotwórczy, powstawanie wad w produkcji masowej, procesy zgłoszeń klientów do obsługi itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia