liczba masowa
 
Encyklopedia PWN
liczba masowa, A,
liczba wszystkich nukleonów w jądrze atomowym: A = Z + N, gdzie Z — liczba protonów, a N — liczba neutronów w jądrze;
w przybliżeniu odpowiada masie atomu skupionej prawie całkowicie w jądrze; jest podawana w lewym górnym rogu przy symbolu pierwiastka; izotopy tego samego pierwiastka mają różne liczby masowe, np. 1H, 2H, 3H.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia