lepkie

Encyklopedia PWN

wysuszony sok otrzymywany z niektórych gatunków akacji, głównie akacji senegalskiej;
ignimbryt
[łac. ignis ‘ogień’, nimbus ‘chmura’],
skała piroklastyczna będąca produktem zestalenia osadów chmury gorejącej;
jemioła, starzęśla, Viscum,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny gązewnikowatych (Loranthaceae), podrodziny jemiołowych (Viscoideae);
anat. narząd zbudowany z mięśni pokrytych błoną śluzową, umieszczony na dnie jamy gębowej kręgowców;
kauczuk
[fr. < indiań. cahuchu ‘łzy drzewa’],
naturalne lub syntetyczne tworzywo odznaczające się dużą elastycznością (elastomery).
ekon. popytowa teoria dochodu narodowego, w której dominującą rolę odgrywają wydatki inwestycyjne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia