lepkie

Encyklopedia PWN

łuskowce, pangoliny, Pholidota,
rząd ssaków łożyskowych; współcześnie występują w międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych obszarach Starego Świata, znane z Europy od środkowego eocenu do plejstocenu, z Ameryki Północnej z wczesnego oligocenu, z Afryki od środkowego oligocenu do dziś i w Azji od środkowego miocenu do dziś.
fiz. zjawisko polegające na powstaniu dodatkowej siły aerodynamicznej działającej na opływaną lepkim płynem bryłę (walec, kulę) wirującą wokół osi nachylonej do kierunku przepływającego płynu;
maślak, Suillus,
rodzaj grzybów podstawkowych z rzędu borowikowców, z klasy podstawczaków;
dział mechaniki zajmujący się badaniem stanu równowagi i ruchu płynów (cieczy i gazów) oraz oddziaływania tych ośrodków na poruszające się w nich lub opływane przez nie ciała stałe.
melasa, melas
[fr. mélasse < hiszp. melaza],
produkt uboczny powstający przy produkcji cukru z buraków lub trzciny cukrowej;
miękki werniks, fr. vernis mou,
technika graficzna wgłębna, trawiona, także nazwa odbitki wykonanej w tej technice;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia