lepkie

Encyklopedia PWN

kategoria ekonomiczno-prawna, oznaczająca w sensie prawnym wszystkie należności za pracę, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy; nie są płacą dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych umów.
pułapkowe aparaty roślin, pułapkowe organy roślin,
wielokomórkowe utwory, za pomocą których owadożerne rośliny łowią owady;
restrykcyjne enzymy, restryktazy,
występujące w komórkach bakterii i sinic endonukleazy;
polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji mocznika z formaldehydem;
Advocaat, Advocat
[hol.],
likier (krem) jajeczny, otrzymywany z żółtek jaj kurzych oraz brandy;
agar
[malajskie],
produkt otrzymywany z krasnorostów: galaretówki (Gelidium) i smuklicy (Gracillaria), występujących w O. Indyjskim i zachodniej części Oceanu Spokojnego; wielocukier o wzorze (C12H18O9)n i masie cząsteczkowej 32–200 kDa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia