kultura

Encyklopedia PWN

regionalna, z czasem ogólnopol. organizacja, zał. 1919 w Warszawie, w celu rozwijania i jednoczenia amatorskiego ruchu teatr. i śpiewaczego, zwłaszcza na wsi oraz w innych środowiskach (szkolnych, żołnierskich);
Związek Ukraińców w Polsce, ukr. Objednannija Ukrajinciw u Polszczi,
organizacja społ., utworzona 1990, reprezentująca interesy mniejszości ukr.;
symboliczne znaczenie przypisywane niektórym zwierzętom w wielu religiach i kulturach.
„Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny”,
pismo wyd. od 1949 w Czeskim Cieszynie jako organ Pol. Związku Kult.-Oświat. w Czechosłowacji, od 1993 w Rep. Czeskiej;
Zygmunt II August, ostatni z męskiej linii Jagiellonów, ur. 1 VIII 1520, Kraków, zm. 7 VII 1572, Knyszyn,
król polski i wielki książę litewski od 1529.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia