kultura

Encyklopedia PWN

Zhuangzi, Czuang-cy Wymowa, Mistrz Zhuang, Zhuang Zhou, ur. 369, zm. 286 r. p.n.e.,
jeden z najwybitniejszych myślicieli chińskich;
Zieliński Stanisław, ur. 8 V 1917, Kijów, zm. 14 VIII 1995, Warszawa,
pisarz;
miasto w województwie lubuskim, pow. grodzki, na terenie Wału Zielonogórskiego, na obszarze źródliskowym kilku potoków, m.in. Złotego Potoku i lewych dopływów Śląskiej Ochli, w otoczeniu lasów; siedziba sejmiku wojew. i pow. zielonogórskiego.
twórczość poetów i pisarzy, wywodzących się gł. ze średnio zamożnej szlachty, charakterystyczna zwłaszcza dla XVI i 1. poł. XVII w.;
Zimand Roman, ur. 16 XI 1926, Lwów, zm. 6 IV 1992, Warszawa,
krytyk i historyk literatury, publicysta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia