kultura

Encyklopedia PWN

zjednoczenie artyst., powstałe na pocz. 1911 w Krakowie;
stowarzyszenie twórcze mające na celu ochronę moralnych i materialnych interesów pisarzy oraz udział w kształtowaniu kultury nar. (początkowo tylko jako reprezentacja interesów zawodowych środowiska lit.).
organizacja młodzieży wiejskiej, zał. 1957 w Warszawie;
organizacja społ., utworzona 1990 w Grodnie;
organizacja polonijna, zał. 1989 w Rydze;
organizacja społeczna, powstała 1991 z przekształcenia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego (zał. 1988);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia