kultura

Encyklopedia PWN

log. wszelki przedmiot, właściwość, wydarzenie funkcjonujące w procesie porozumiewania się ludzi (w ramach określonego języka), w którym służy do przekazywania pewnych treści (znaczeń) dotyczących rzeczywistości zewn. bądź wewn., przeżyć emocjonalnych, estetycznych, wolicjonalnych itp.
Znak, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”,
wydawnictwo zał. 1959 w Krakowie;
środowisko świeckich działaczy katol., skupione od 1945 wokół „Tygodnika Powszechnego” i mies. „Znak”, niezależne od wpływów partii komunist.;
miesięcznik rel.-kult.,
Zois Žiga, właśc. Sigismund Zois von Edelstein, baron, ur. 23 XI 1747, Triest, zm. 10 XI 1819, Lublana,
słoweński mecenas i animator życia kult., przyrodnik, okolicznościowy poeta;
Zoszczenko Michaił M., ur. 9 VIII 1894 lub 1895, Petersburg lub Połtawa, zm. 22 VII 1958, Leningrad,
pisarz rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia