kultura

Encyklopedia PWN

ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
dwumiesięcznik, wydawany od 1998 w Sokółce;
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1944 do 2011 w Warszawie.
literatura obejmująca piśmiennictwo w językach hebrajskim (hebrajska literatura) oraz jidysz (jidysz literatura);
sztuka Żydów w diasporze.
Żydowski Instytut Naukowy, jidysz Jidyszer Wisenszaftlicher Institut (JIWO),
świecki żydowski inst. nauk., z siedzibą w Wilnie, utworzony 1925 (miał oddziały w Warszawie, Berlinie i Nowym Jorku);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia